Öğrencilerimiz by Yılmaz Akademi Yayıncılık tarafından hazırlanan 5, 6, 7 ve 8. sınıf kurumsal denemelerle yıl boyunca kendilerini ölçme imkanı bulacaklardır.

Kurumsal denemelerimizin planlama ve hazırlanma aşamasında Millî Eğitim Bakanlığının 2019 – 2020 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulamaya koyduğu öğretim programında yer alan kazanımlar temel alınmıştır.

Sorularımız, birden fazla ders kitabının okutulacağı sınıf düzeyi ve branşlarda her iki kitap içeriği de gözetilerek; her iki kitaba birden uygun şekilde hazırlanmıştır.

Kurumsal denemelerimizde sorulan soruların kazanım / konu dağılımı sene başında planlanmakta ve duyurulmaktadır.

5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz mevcut sistem içerisinde herhangi bir merkezi sınava tabi tutulmadıklarından bahsi geçen sınıflar için kazanım değerlendirme sınavları uygulanacaktır. Bu sınıf seviyelerinde denemelerimiz parasız yatılı ve bursluluk sınavı (PYBS) için bir hazırlık olarak görülebilir. Ayrıca sınavlarımız sonucunda elde edilecek dönütler ile öğrencinin hangi konu veya kazanımdan eksiği olduğu hakkında bilgi sahibi olunabilecektir.

8. sınıflarda ise ilki 13 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Lise Giriş Sınavı (LGS) ve öncesinde bakanlık tarafından yayınlanan örnek sorular baz alınarak hazırlanan denemeler uygulanacaktır. Bu bağlamda deneme sınavlarımız etkinliklere dayalı ve okuduğunu anlamaya yönelik soruların yanı sıra mantık muhakeme tarzı diyebileceğimiz soru tiplerinden oluşacaktır. Ayrıca yine bu sınıf seviyesinde özellikle PİSA ve TIMSS gibi uluslararası düzeyde öğrenci başarısını ölçme sınavlarında uygulanan soru tiplerini de bulabileceksiniz.

Kurumsal denemelerimizin tüm öğrenci ve öğretmenlerimize faydalı olması dileğiyle…

SAYGILARIMIZLA